לוגו.png

החברה המובילה בישראל לניהול סיכונים פליליים. אנו מבצעים פעילויות, שנועדו למנוע פגיעה בגוף, בממון ובתדמית כתוצאה מפשיעה ועבריינות המופנית כלפי עסקים.