לוגו.png

אבטחה ארגונית

 

במסגרת ניהול האבטחה הארגונית, אנו משלבים 5 תחומי התמחות, לעיתים בנפרד ולעיתים יחד : אבטחה פיזית (מכלול הפעולות שעל עסק לבצע כדי למנוע חבלה, שוד, פריצה וגניבה פיזית), אבטחת מידע (מכלול הפעולות שעל עסק לבצע כדי למנוע העברתו של ידע ומידע למתחריו ואל אחרים), אבטחה לוגיסטית (מכלול הפעולות שעל עסק לבצע כדי למנוע גניבה של סחורות מצד עובדיו וספקיו במהלך שרשרת האספקה), אבטחה חשבונאית (מכלול הפעולות שעל עסק לבצע כדי למנוע מעילה והונאה כספית), אבטחה קמעונאית (מכלול הפעולות שעל עסק לבצע כדי למנוע גניבה מצד לקוחותיו, עובדיו וספקיו מחנויות המכר שלו.)

 

במסגרת פעילות זו, אנו מציבים מטעמנו צוות מומחים בעל ניסיון רב בהתמודדות עם הסיכונים של כל לקוח ולקוח, בין היתר מטופלות הסוגיות הבאות: גיבוש מדיניות האבטחה הארגונית, לרבות הקמת פורום אבטחה ארגונית בשיתוף הנהלת הארגון, ביצוע סקרי סיכונים באתרים ו/או לתהליכים, כתיבת תיק הנהלים בחברה, אפיון טכנולוגיות ואמצעים אחריםהדרכות שוטפות לעובדים בעת התחלת וסיום העסקה והדרכות שוטפות בכנסי חברה, פיקוח גלוי וסמוי על התנהלות בעלי התפקידים השונים, חקירת אירועים מעת לעת ועפ"י הצורך.